Search
Close this search box.

TANULMÁNY

A cigányok kultúrájának, szubkultúrájának társadalomtudományi feltárását akadályozta és akadályozza ma is, hogy a legtöbb nézőpont a legalább három csoportot együtt vizsgálja és értelmezi, nem pedig önálló etnicitásként, népcsoportként, kimondva azt, hogy három különböző népcsoportról beszélhetünk.

DC

Költő volt, műfordító, tanár és még oly sok szerepet vállalt magára és vitt fáradhatatlanul. Személye, munkássága és öröksége megkerülhetetlen a magyarországi roma társadalom emancipációjának folyamatában.

Indulása idején azt a célt tűzte ki maga elé, úgy hozza létre a maga festészetét, hogy egyben cigány képzőművészetet teremt, s ezt bekapcsolja az európai képzőművészet áramkörébe. Ennek a kultúrateremtő programnak a kibontakozását a roma alkotó értelmiség leglényegesebb és legsürgetőbb feladatának tartotta.